Stichting

SEMA

Op verzoek van de gemeente Vlaardingen is op 25 jan 2007 de Stichting Exploitatie Molen Aeolus (SEMA) opgericht. In de statuten is als doelstelling vermeld “ de instandhouding als werkende korenmolen van als rijksmonument te boek staande ronde stenen stellingmolen”. En verder om dat doel te bereiken “ de stichting tracht de noodzakelijke geldmiddelen te werven door subsidies en bijdragen, schenkingen e.d. en het ontplooien van activiteiten.

SEMA heeft op 12 september 2009 de Molen Aeolus van de gemeente Vlaardingen in eigendom overgenomen.

Molen Aeolus

in de wind

In de overeenkomst van overdracht van de molen heeft de gemeente als opdracht meegegeven om de molen op een goede manier te exploiteren. Wat vooral inhoudt dat de molen op tijd en deskundig wordt onderhouden, wordt bediend door een ervaren molenaar en geregeld op de wind draait en voor het publiek wordt opengesteld.

Aeolus "Icoon van Vlaardingen!"

Elke laatste zaterdag van de maand open; van 10.00 - 15.00 uur.

Molen Aeolus
Korte Dijk 14
3134 HB Vlaardingen

Share This