Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het stilzetten van 48 molens;
Molen Aeolus is een monument en net als 1200 andere molens geregistreerd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Alle gegevens van molens in Nederland zijn opgenomen in de database voor molens waarin alle technische gegevens zijn opgenomen. Tot nu toe zijn er twee molens bekend waarvan bouten van de zogenoemde flensverbindingen gebroken zijn. Bij 48 molens zou dit gebrek een risico kunnen vormen. Uit voorzorg zijn deze 48 molens stilgezet.

Naar aanleiding van dit incident heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed alle moleneigenaren met een deelbare roede inmiddels op de hoogte gesteld.  Daar is molen Aeolus niet bij!
Mochten er vragen zijn over molen Aeolus dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, Ingrid Aaldijk. voorzitter@molenaeolus.nl

Zie hiervoor ook: Molens met gebreken staan nog stil (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Share This